Kiedy śmieje się dziecko,

śmieje się cały świat …

Janusz Korczak

Nasze przedszkole rozpoczęło swoją działalność 1 września 2010 roku na podstawie wpisu do Ewidencji Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych w Przasnyszu. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Ostrołęce.

Placówka pracuje w oparciu o program edukacji przedszkolnej "Nasze przedszkole" ISBN 978-83-7491-268-6 wydawnictwa MAC z uwzględnieniem nowej podstawy programowej, uhonorowany Nagrodą im. Filipa Kallimacha za wybitne osiągnięcia w sferze edukacji.

Naszym atutem jest miła i serdeczna atmosfera...

W naszym małym, kameralnym przedszkolu zapewniamy wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku. Uwzględniamy jego indywidualne potrzeby, troszcząc się o zapewnienie równych szans, umocnienie wiary we własne siły i możliwość osiągania sukcesu, jak również radzenia sobie z porażkami.

Stwarzamy warunki do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów oraz podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie. Uczymy odróżniać dobro od zła.

Rodzicom umożliwiamy uczestnictwo w codziennym życiu placówki poprzez imprezy okolicznościowe, zajęcia otwarte, zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców, zebrania grupowe i ogólnoprzedszkolne oraz inne formy działalności kulturalnej organizowanej przez przedszkole.

Kadra pedagogiczna to młode, wykwalifikowane nauczycielki. Ich kreatywność i chęć działania pozwalają na spełnianie się w pracy zawodowej.

Do pracy z dzieckiem wykorzystywane są nowatorskie metody - nauka odbywa się poprzez zabawę.

Celem nadrzędnym naszej pracy jest szczęście i uśmiech każdego dziecka oraz troska o jego prawidłowy rozwój.

W ramach czesnego zapewniamy:

 • całodzienną opiekę wykwalifikowanych pedagogów,
 • opiekę specjalistów:

logopeda - diagnozuje dzieci, prowadzi zajęcia grupowe dla wszystkich          dzieci oraz indywidualne dla dzieci z zaburzeniami mowy,

psycholog - prowadzi obserwacje dzieci, współpracuje z rodzicami i nauczycielami,

 • realizację programu wychowania przedszkolnego

  zgodnie z wytycznymi MEN,

 •  materiały edukacyjne i dydaktyczne,
 •  zajęcia artystyczno- plastyczne,
 •  zajęcia rytmiczno-taneczne,
 •  zajęcia teatralne,
 •  zajęcia wokalne,
 •  bajkoterapię,
 •  muzykoterapię,
 •  teatrzyki,
 •  zajęcia katechezy (za pozwoleniem rodziców ),
 •  język angielski nieodpłatnie w każdej grupie wiekowej 5 razy w tygodniu.

        

Opłaty:

Czesne - 150 zł miesięcznie

Całodzienna stawka żywieniowa - 8,50 zł

        • śniadanie I i II - 1,70 zł

        • obiad - 5,50 zł

        • podwieczorek - 1,30 zł

Śniadania i podwieczorki - nielimitowane porcje.

Opłaty można dokonać w siedzibie przedszkola lub na konto bankowe:

BANK PEKAO SA O/Przasnysz

Alina Kuligowska Kraina Gumisiów

87 1240 5295 1111 0010 3483 5798

w tytule należy podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

        Rekrutacja dzieci trwa przez cały rok kalendarzowy. Możliwe jest przyjmowanie dzieci „na jeden dzień”.

W przypadku , gdy liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola jest większa niż liczba miejsc, pierwszeństwo mają :

        • dzieci już uczęszczające do przedszkola „Kraina Gumisiów",

        • rodzeństwo dzieci uczęszczających,

        • dzieci rodziców samotnie wychowujących.

Zapisanie dziecka do placówki odbywa się poprzez:

        • zgłoszenie dziecka drogą elektroniczną,

        • wypełnienie Karty Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola i

      złożenie jej w gabinecie dyrektora,

        • podpisanie umowy cywilno-prawnej.

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA !!!

W przypadku braku miejsc istnieje możliwość wpisania dziecka na listę rezerwową. Zainteresowanych rodziców lub opiekunów prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mailowy.

Po uzgodnieniu z dyrekcją zapraszamy do placówki w celu obejrzenia sal przedszkolnych i dopełnienia wszelkich formalności związanych z rejestracją dziecka.

Ogłoszenia

Serdecznie zapraszamy Rodziców na zebrania grupowe, które odbędą się o godzinie 16:15 w dniach:

- 12.09 GR I 3-latki "TUPTUSIE",

- 12.09 GR II 4-latki "MĄDRUSIE",

- 14.09 GR III 5-latki "PRACUSIE",

- 15.09 GR IV 6-latki "GENIUSZE".

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z funkcjonowaniem naszego przedszkola, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego lub rozmowę telefoniczną.

ul. Różana 17, 06-300 Przasnysz

29 6462899

6.30 - 16.30

2016 - Kraina Gumisiów. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie:

Janusz Szczepkowski