Żyję i działam bezpiecznie

Żyję i działam bezpiecznie” to podręcznik przeznaczony do nauki edukacji dla bezpieczeństwa, czyli jednego z przedmiotów realizowanych obowiązkowo w szkole podstawowej od czasu reformy edukacji znoszącej gimnazja. Podręcznik jest więc całkowicie zgodny z wymogami nowej podstawy programowej, co poświadcza numer dopuszczenia do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej: 846/2017. Autorem podręcznika jest Jarosław Słoma. Wydany został nakładem wydawnictwa Nowa Era, które od bardzo wielu lat specjalizuje się w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych na potrzeby polskiej szkoły. Publikacje te doceniane są przez nauczycieli, ale także przez uczniów, którzy cieszą się, że mogą korzystać z podręczników doskonale dopasowanych do ich potrzeb.

Treść podręcznika

Podręcznik zawiera wszystkie konieczne informacje, które realizowane powinny być na zajęciach z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Oznacza to przede wszystkim praktyczną wiedzę na temat tego, co robić w konkretnej sytuacji niebezpiecznej np. kiedy usłyszy się alarm przeciwpożarowy, zobaczy wypadek czy będzie się świadkiem popełnionego przestępca, czy nawet, co gorsza, jego ofiarą. Przedmiot ten ma również na celu przyswoić uczniom podstawy pierwszej pomocy, która bardzo często może ocalić ludzkie życie – jednym z założeń zajęć jest wpojenie uczniom, że szybka reakcja jest kluczowa w przypadku wielu kraks samochodowych czy innego rodzaju wypadków. Młody człowiek powinien wiedzieć jak się zachować w danych sytuacjach, aby minimalizować niebezpieczeństwa, na jakie codziennie wszyscy, jako ludzie, jesteśmy narażeni.

Podręcznik w służbie ucznia

Materiał prezentowany jest w podręczniku za pomocą klarownych infografik, które oddziałują na wyobraźnie ucznia. Poglądowe zdjęcia, schematy i tabele dają szansę lepiej zrozumieć nauczane treści. W selekcji pomaga pogrubienie najważniejszych kwestii, co pomaga skupić uwagę ucznia na kluczowych kwestiach. Na końcu każdego tematu znajdują się krótkie ćwiczenia, które pozwalają utrwalić sobie wiedzę zdobywaną w czasie lekcji, co pomaga także w przygotowaniu do sprawdzianów okresowych, a także jest pomocne dla uczniów, którzy preferują systematyczne nabywanie nowych informacji. Po każdym dziale znajduje się natomiast przykładowy test, którego rozwiązanie pozytywnie wpłynie na ugruntowanie wiadomości przed koniecznym zaliczeniem. Lekcje ubarwiać mogą dodatkowe materiały, które znajdują się na stronie internetowej dlanauczyciela.pl. Są to m.in. filmy instruktażowe, które wykorzystywane podczas zajęć z pewnością rozbudzą zainteresowanie uczniów i pozwolą osiągnąć ich większe skupienie na przedmiocie.

 


Posted in Podręczniki szkolne and tagged , , , , by with no comments yet.

Najlepszy podręcznik do informatyki

Nauka informatyki w polskich szkołach nie stoi na najwyższym poziomie. Istnieją dwie przesłanki, które mają na to ogromny wpływ. Po pierwsze często nauczyciele nie są odpowiednio przygotowani do tego, by uczyć o najnowszych technologiach. Pewne rozwiązania, które powielane są na lekcjach informatyki odchodzą powoli do lamusa i przekazywana wiedza jest już przestarzała. Drugim faktem jest to, że samemu programowi nauki informatyki zdarza się odbiegać od aktualnego stanu wiedzy. W praktyce okazuje się, że bardziej zaangażowani nauczyciele informatyki wplatają do swoich lekcji jakieś przydatne informacje, jednak idąc jedynie tokiem podstawy programowej nie można dobrze nauczyć dziecka najważniejszych informacji z zakresu informatyki. Lekarstwem może być dobrze skonstruowany i nowoczesny podręcznik, który nie tylko odchodzi od archaicznych rozwiązań, ale także bazuje na tych najnowszych i najbardziej popularnych. Wydaje się, że doskonałym podręcznikiem spełniającym te kryteria jest Informatyka Europejczyka.

Dobre wprowadzenie

Podręcznik Informatyka Europejczyka jest bardzo dobrym rozwiązaniem na każdym etapie edukacji. Zasadniczym plusem korzystania z podręczników Matura Europejczyka jest fakt, że można wykorzystywać go praktycznie na każdym etapie edukacji (istnieje wersja dla każdej z klas). Dzięki temu uczeń przyzwyczaja się do systematyki książki i poznawanie coraz to nowszych informacji jest znacznie prostsze. Sama redakcja podręcznika wyszła bardzo dobrze, dzięki czemu prezentowane wiadomości są przejrzyste i bardzo łatwo je przyswoić. Zasadniczo najpoważniejszym zadaniem, które stoi przed autorami podręczników do informatyki jest to, by nie zasypywać czytelników teorią, jednocześnie nie prezentując gotowych rozwiązań, które co prawda są możliwe do wykonania, lecz całkowicie niezrozumiałe. W przypadku Informatyki Europejczyka tego problemu nie ma. Obok solidnych podstaw teoretycznych przedstawione są poszczególne schematy działania, obudowane ilustracjami, dzięki czemu zdecydowanie łatwiej jest opanować wymagany materiał.

Podręcznik do informatyki

Wiele osób może jednak stwierdzić, że podręcznik do informatyki nie jest potrzebny- wszystko jest intuicyjne, więc nie warto korzystać z innych źródeł wiedzy. Wszystko zależy od konkretnej części materiału. Uczeń musi sobie uświadomić, że informatyka nie jest przedmiotem, który może zostać zbagatelizowany, ponieważ szczegółowe elementy obsługi poszczególnych programów mogą okazać się skomplikowane. W takim wypadku lektura dobrego podręcznika będzie niezastąpiona. Zwłaszcza, jeżeli okaże się, że nawet krótki czas spędzony nad książką może zaowocować dobrymi efektami. Tak zazwyczaj bywa w przypadku podręcznika Informatyka Europejczyka.

 


Posted in Informatyka by with no comments yet.

Jakość zeszytów ćwiczeń do geografii

Zeszyty ćwiczeń do lekcji w większości szkół są obowiązkowe, a przynajmniej rekomendowane. Mają zwiększyć efekty przyswajania wiedzy, a także przyśpieszyć cały proces u każdego ucznia. Ze względu na formę czy też zawarte w środku takich zeszytów treści, te nie zawsze spełniają pokładane w nich nadzieje. W przykuciu uwagi nastolatka liczy się, przede wszystkim, interesująca i zachęcająca do odwrócenia kolejnej kartki historia oraz estetyka podręcznika czy zestawu ćwiczeń. Puls Ziemi 3 ćwiczenia zaliczyć można do grupy nowocześniejszych przykładów treści pomocniczych, które przyczyniają się do wydajniejszej nauki.

Różnorodne zadania, różnorodna forma

Głównym punktem wyróżniającym Puls Ziemi 3 ćwiczenia jest zróżnicowana budowa. Zarówno jeśli chodzi o formę wizualną zewnętrzną, jak i wewnętrzną. Nie można pominąć i samych zadań, krótkich testów czy powtórzeń przyswojonych treści, które stanowią esencję takich zeszytów ćwiczeniowych. W tym wydaniu znajdziemy wiele zróżnicowanych elementów w każdym rozdziale. Dzięki zastosowaniu różniących się od siebie zadań, uczeń korzystający z ćwiczeń nie straci zaangażowania czy motywacji. Wręcz przeciwnie, przystępne i wyraziste przykłady zachęcą go do wykonania kolejnych zadań, co w dalszej perspektywie pozwoli na rozwinięcie umiejętności na określonych obszarach oraz poszerzenie wiedzy.

Rozbudza zainteresowanie

Ciekawe i wartościowe treści połączone są w Pulsie Ziemi z ćwiczeniami wymagającymi logicznego myślenia i korzystania z mapy ogólnogeograficznej. Regularnie powtarzane okażą się bardzo skuteczne i efektywne. Z kolei elementy takie jak krzyżówki geograficzne pozwolą na poprawę pamięci nastolatka i intensywniejszą pracę mózgu. Poza tym Puls Ziemi 3 ćwiczenia poprawia poziom usystematyzowania wiedzy u ucznia, dzięki przemyślanemu układowi informacji i zadań. Młody odkrywca korzystając z zestawu ćwiczeń nie będzie mieć poczucia zagubienia czy przytłuczenia zbyt dużą dawką treści geograficznych.

 

Puls Ziemi 3 ćwiczenia to:

– naukowe udogodnienie nie tylko dla uczniów, ale i dla nauczycieli

– multum zróżnicowanych zestawów ćwiczeń, co minimalizuje szansę szybkiego znudzenia się materiałem przez ucznia

– zadania dotyczą geografii fizycznej oraz geografii społeczno-ekonomicznej Polski

– rozwija umiejętność korzystania z map ogólnogeograficznych, jak i rozpoznawania terenu

– testy powtórzeniowe i treści na koniec każdego z rozdziałów upraszczają przygotowanie się do obowiązkowych sprawdzianów wiedzy

– przystępnie podana wiedza zachęca do sięgnięcia po więcej i wyjścia poza materiał standardowy

 


Posted in Nauki ścisłe, Podręczniki szkolne and tagged , , , by with no comments yet.